Akademik Makale Danışmanlığı

Akademik Makale Danışmanlığı

 

    Makale, alanında uzman kimselerce yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını taşıyan, bir görüşü desteklemek, kanıtlamak isteyen ve bir gazete ya da dergide yayımlanan, belirli bir uzunluğa sahip olan, başlıklı ve genellikle imzalı yazıdır. Akademik makale ise, bilim insanlarının yaptığı çalışmaların analizini, yorumunu, arka planda gerçekleşen bilgileri, sonuçlarını paylaştıkları ve bu alanda uzman başka bilim insanları ve hakemli dergi editörleri  tarafından incelenerek denetimden geçirilen resmi belgelerdir. Yeterli ve resmi bilgiler içermelidir. 

Yeni bir düşünce çıkarabilir bu çıkarılan düşüncenin desteklenmesi ve ispatlanması gibi amaçlara hizmet eder. Akademik makaleler her ne kadar belirlenen format ve özelliklere uygun yazılmış olsa da doğru ve uygun yerde yayınlanmadığı sürece iyi ve faydalı amaçlara hizmet edemez Yazılan makalenin yayınlandığı yerde makalenin kendisi kadar önemlidir.

Akademik Makaleleri Kimler Yazabilir?

 

    Herhangi bir insan akademik makale yayınlayabilir. Akademik makale yazmak için herhangi bir statü ya da unvan aranmamaktadır. Çünkü bilimin doğasında herkesin katkısına açık olmak vardır. Ancak akademik makale yazmanın belirli zorlukları vardır. Bu zorluklarla baş etmenin ana yollarından biri makale yazacağınız alanın lisans üstü eğitimini alıyor ya da almış olmanız gerekmektedir.

Tez Yazdırma Konusunda Profesyonel Destek Almak

 

Akademik Makale Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 
 • Yalın bir dil kullanılmalıdır.
 • Sonuçların olabildiğince belirgin ve açık olması gerekmektedir.
 • Belirlenen makale konusunun aydınlatılmaya çalışmasına önem verilmelidir.
 • kitap, dergi, ya da internette yayınlanmalıdır.
 • Genel yorumlar ve şahsi fikirler içermemelidir.
 • Makale formatına uygun olmalıdır.

    Akademik kariyerin en önemli noktalarından biri ulusal ya da uluslararası düzeyde makale yazmak ve yayınlatmaktır. Çünkü akademik makale yazdırma tez ya da proje ödevi hazırlamaktan çok farklıdır. Makale yazarken daha çok bir fikrin bir olgunun ispatlanması gerekir. Bilimsel kriterlere uygun akademik makale yazmak ve bu konuda danışmanlık yapmak için sizlerin yanınızdayız.

    Akademik makale yazdırma olarak uluslararası literatür tarama, kaynak tarama, veri tarama, toplanan kaynak ve verilerin sınıflandırılması ve analiz edilmesi, bilimsel verilerin anlamlandırılması ve tartışılması konusunda destek verilmektedir. Akademik makale danışmanlığı hizmeti sunarken size sadece makalenin nasıl yazılacağı ya da kaynak sunmanın yanında yazacağınız makalenin hangi dergilerde hangi platformda yayınlanacağı hakkında da destek vermekteyiz. 

Çünkü makalenin yazılmasından sonraki en önemli konu nasıl ve nerede yayınlanacağıdır. Makalenin ulusal çapta mı uluslararası çapta mı yayınlanacağı da önemli konular arasındadır.

Akademik Makale Danışmanlığı Hangi Konularda Hizmet Verir?

 
 • Makale konusunun belirlenmesi,
 • Belirlenen konuda literatür taraması,
 • Araştırma probleminin belirlenmesi,
 • Hipotezin belirlenmesi,
 • Veri toplama araçlarının belirlenmesi,
 • Alan çalışması, verilerin toplanması,
 • Ulusal ve uluslararası veri tabanlarından veri değişkenleri araştırması,
 • Bulgular ve sonuçların toplanması, gibi konularda sizlere akademik makale yazma hizmeti vermek için bizlere ulaşabilirsiniz.
 

    Bunların yanı sıra, yazılan makalenin ulusal ya da uluslararası kongreler için uygun formata çevrilmesi, ulusal veya uluslararası dergi ve kitaplar için uygun biçime çevrilmesi gibi aşamaların tamamında size revize ve danışmanlık konusunda hizmet vermekteyiz. 

Zamanın kısıtlı olması, kaynak yetersizliği ya da istenen kaynaklara ulaşamama gibi nedenlerden dolayı akademik çalışmaları yapamama, yetiştirememe gibi kaygıları ortadan kaldırmak için öğrencilerimiz üniversite makale yazdırma yoluna başvurmaktadır Firmamız güven ve kaliteye büyük önem vermekle birlikte tamamen özgün ve orijinal içerikler hazırlamaktadır. Yani hiçbir şekilde intihal söz konusu olmamaktadır. içeriğiniz asla baştan savma ve özensiz yapılmaz.  

Talep ettiğiniz akademik makale çalışmalarının benzersiz ve özenli olacağından asla şüpheniz olmasın. Firmamız, uluslararası standartlara uygun olarak uzman ve deneyimli kadromuz ile her seviyeye uygun makale hazırlamaktadır. Her ders ve konuda akademik makale yazdırma talebiniz için bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. 

Scroll to Top
Scroll to Top