Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı


Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı tez aşamalarında size büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Oldukça zahmetli bir süreç olan tez yazım işlemleriniz tezyaz.net tarafından sunduğumuz danışmanlık hizmeti sayesinde sorunsuzca tamamlanmaktadır.

Yüksek Lisans Nedir?


Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin belli bir alanda uzmanlaşmak adına aldıkları eğitim yüksek lisans eğitimi olarak değerlendirilmektedir. Belli bir bölümde lisans eğitimini tamamlayan öğrenci; kendi bölümünde, bölümünün ana bilim dallarında ve şartları sağlamaları takdirde farklı bölümlerde yüksek lisans eğitimine başlayabilirler. Yüksek lisans tezli ve tezsiz olmak üzere yürütülmektedir.

yuksek-lisans-tezi

Tezli Yüksek Lisans


Akademik bir kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yüksek lisans yapması gerekmektedir. Öğrenciler yüksek lisansa okul ortalaması, ALES puanı ve yabancı dil puanlarının ortalamaları hesaplanarak alınmaktadır. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı hizmeti veren bir firma olarak öğrencilerin akademik kariyer için attıkları adımları desteklemekteyiz. Hedeflediğiniz akademik kariyerinize ulaşabilmeniz için sözlü mülakat aşaması son derece önemlidir. Belli bir sıralama oluşturulduktan sonra öğrenciler sözlü mülakat ile değerlendirilmektedir. Mülakat puanı ve diğer puanlarına göre tekrar sıralamaya tabi tutulan öğrenciler, belirlenen kontenjana göre yüksek lisansa kabul edilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Aşamaları


Bir yüksek lisans programına kabul edildikten sonra ders seçimlerinizi yapmanız gerekmektedir. Ders seçiminde hangi anabilim dalında uzmanlaşmak istiyorsanız, o anabilim dalına ait dersleri seçmeniz daha doğru olacaktır. Örneğin iktisat bölümünde yüksek lisans yapıyorsanız ve uluslararası iktisat alanında uzmanlaşarak bu alanda bir tez yazmak istiyorsanız, uluslararası iktisat derslerini tercih etmelisiniz. Bu aşamada Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı konusunda fikir almak için firmamıza ulaşabilirsiniz. Tezli yüksek lisansta ders döneminiz 2 yarıyıl sürmektedir. 2 yarıyıl ise tez dönemidir. Ders döneminde dersleri veren öğretim üyeleri, vize ve final sınavları yaparak ve ödev vererek ders notlarını belirleyebilmektedir. Bu süreçte ödevlerinizin hazırlanmasında sizlere destek sağlamaktayız. Ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler yüksek lisans tez aşamasına geçmeye hak kazanmaktadır.

Yüksek Lisans Tez Aşaması


Tez aşamasına geçtikten sonra danışmanınızla beraber bir tez konusu belirlemeniz gerekmektedir. Konu belirlerken konunun özgün olmasına, konu ile ilgili kaynakların yeterli olmasına ve uzmanlaşmak istediğiniz alanla ilgili olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede tezinizi yazarken yaptığınız okumalar sayesinde alanınızla ilgili oldukça geniş bir bilgi birikimine sahip olursunuz. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı hizmetimiz sayesinde hızlı bir şekilde tez dönemini tamamlarsınız. Yüksek lisans ders döneminde nasıl tez yazılacağını öğrenmeniz için Araştırma Yöntemleri dersi zorunlu tutulmaktadır. Bu sayede atıf nasıl yapılır, literatür taraması nedir gibi konuları tez aşamasına gelmeden öğrenmiş olursunuz.

Yüksek Lisans Tez Konusu Nasıl Belirlenmelidir?


Tez konusunun belirlenmesinde danışmanınızın görüşü son derece önemlidir. Sizin çalışmak istediğiniz konuyu danışmanınız kabul etmeyebilir. Danışmanınızın önerdiği konuyu ise siz kabul etmeyebilirsiniz. Bu nedenle konu belirleme aşamasında en az 10 tane tez konusu belirleyerek danışmanınıza teklif götürmelisiniz. Bu belirlemeyi YÖK’ün internet sitesinde yer alan tez merkezi bölümünden, alanınızda yazılmış tezleri inceleyerek yapabilirsiniz. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı olarak danışmanınızla aranızda büyük anlaşmazlıklar varsa, yol yakınken başka danışman bulmanızı önermekteyiz. Danışmanınız eğer sizin önerdiğiniz hiçbir konuda çalışmak istemiyorsa; bölümünüzde bulunan diğer öğretim üyelerinden yardım isteyerek, sizin önerdiğiniz konuları kabul eden bir öğretim üyesinin danışmanlığına geçebilirsiniz.

Yüksek Lisans Tez Yazım Aşaması


Tez yazım aşamasına geçen yüksek lisans öğrencileri, konularına hakim olabilmek için gerekli literatür taramasını yapmalıdır. Tarama yaparken kütüphanelerden, internet üzerindeki süreli yayınlardan ve internet kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Çoğu öğrenci nasıl kaynak taraması yapacağını bilmediği için birçok kaynağı görmeden tez yazmaktadır. Üniversite kütüphanelerinin internet sayfalarından, dünya üzerindeki birçok yayına ulaşma şansınız bulunmaktadır. Çeşitli veri tabanlarına kütüphanelerden erişim sağlanmaktadır. Kütüphanenizden bu konuda bilgi alarak, literatür taramanızı daha detaylı şekilde yapabilirsiniz. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı hizmetimiz sayesinde konuyla ilgili her türlü kaynağa tek tek ulaşarak özgün tezler oluşturmaktayız.

Tezde Yabancı Kaynak Kullanımı


Tez aşamasında birçok öğretim üyesi, danışmanlığında bulunan öğrencilere belli bir oranda yabancı kaynak kullanımını şart koşmaktadır. Öğrenciler ise yabancı dil bilgileri yeterli olmadığı için çeviri yapamamakta ya da yanlış yapabilmektedir. Yabancı kaynak kullanımı birçok açıdan önemlidir. Türkçe kaynaklar çoğu zaman birbirini tekrar eder nitelikte olmaktadır. Bu nedenle özgünlük açısından yabancı kaynak kullanımı tercih edilmelidir. Bu noktada profesyonel çevirmenlerimizle sizlere hizmet sunmaktayız. İhtiyaç duyduğunuz dillerde yer alan kitap, makale, gazete yazısı, hukuki kaynaklardan çeviri gerçekleştirmekteyiz. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı hizmetimiz sayesinde yabancı kaynak kullanımının bol olduğu ve danışmanınızın onaylayacağı tezler hazırlamaktayız.

Tezin Teorik Bölümü


Sosyal bilimler alanında yazılan tezlerde çoğunlukla iki bölüm bulunmaktadır. Öğrenci ilk önce tezin teorik altyapısını anlatarak tezine başlamaktadır. Son bölümde ise anket, gözlem, sosyal deney gibi uygulamalarla elde edilmiş analizler yer almaktadır. Tezin teorik kısmında konunun iyi bir şekilde anlaşılması için gerekli bilgilere yer verilmektedir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar teorik kısımda değerlendirilir. Bu kısımda intihal yapılmadan atıf yapılmasına dikkat edilmelidir. Farklı kaynaklardan alınan cümleler doğrudan kullanılmamalıdır. Alıntılanan cümleleri kendi yorumunuzu katmadan yeniden düzenlemelisiniz. Cümleyi değiştirme şansınız yoksa ifadeyi tırnak içerisinde belirterek kullanmalısınız. Kullandığınız kaynakları kaynakçada belirtmeyi unutmamalısınız. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı olarak tezlerinizi alanında uzman hocalarımızla ve özenle yaptığımız alıntılarla hazırlamaktayız.

Tezin Uygulama Bölümü


Ortaya attığınız tezlerinizi ispatlamak ve tezinizi daha sağlam temellere oturtmak için alan araştırmaları yoluyla uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar öğrencilere, işverenlere, işçilere ve belli bir sektörde çalışanlara ya da bir ilçede yaşayan 50 yaş üstü kişilere gibi farklı gruplara uygulanabilmektedir. Araştırmanızı gerçekleştireceğiniz grup örneklem olarak ifade edilir. Bu örneklemin sayısı uygulamalara göre farklılık göstermektedir. Bu alan araştırmalarında kişilere belli sorular yöneltilmektedir. Bu sorular mülakat, röportaj, anket şeklinde olabilir. Bazı durumlarda sosyal deneyler ve gözlemler tercih edilebilmektedir. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı hizmeti ile alan araştırmalarınızdan analizlere kadar sizlere her aşamada destek sağlamaktayız. Örneklemin doğru bir şekilde belirlenmesi, kullanılacak en uygun yöntemin tespiti ve verilerin hangi şekilde analiz edileceği noktasında sizlere gerekli hizmeti sunmaktayız.

Verilerin Analiz Edilmesi


Alan araştırmaları ya da verilerin elde edilmesi sürecinden sonra uygun programlarla analizlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada hazır verilerden de yararlanabilirsiniz. Örneğin TÜİK tarafından yayınlanan işsizlik, istihdam, GSMH, Milli Gelir gibi verileri yıllara göre tespit ederek; Milli Gelir-İstihdam, GSMH-İşsizlik ilişkisini inceleyebilirsiniz. Bu amaçla farklı programlar kullanılmaktadır. Eviews, SPSS, Amos, Lisrel gibi farklı özelliklere sahip çeşitli programlar bulunmaktadır. Burada sizin araştırmanız için hangi programın uygun olduğuna bu konuda eğitim almış istatistik, ekonometri mezunu kişilerin karar vermesi daha doğru olacaktır. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı ile tezinize en uygun yöntemi ve programı tespit ederek, tezinizi tamamlamanızı sağlamaktayız. Bu noktada alanında uzman hocalarımız ile gerekli bütün analizleri gerçekleştirmekteyiz. Çıkan sonuçlara uygun bir şekilde gereken yorumlamaları ve değerlendirmeleri yaparak tezinizi sonuçlandırmaktayız.

Tez Savunması


Tezinizle ilgili bütün işlemleri tamamladıktan sonra savunma için başvurmanız gerekmektedir. Bu noktada bir ay öncesinden savunma tarihiniz belli olmaktadır. Bu tarihe kadar tezinizle ilgili bütün sorularınızda ve tez savunmasında vurgulamanız gereken noktalar hakkında size destek sağlayarak, tez savunmanızın başarılı bir şekilde geçmesi için destek olmaktayız.