Lisans Tezi Danışmanlığı

 

Lisans tezi danışmanlığı; öğrencilerin lisans eğitimlerini tamamlayabilmesi için belirlemiş oldukları kendi bölüm ve alanında yazdıkları tez için verilen hizmetlerden oluşmaktadır. Tez tanım itibari ile herhangi bir görüşü veya fikir bilimsel veriler ile destekleyerek sunma işlemlerinden oluşmaktadır.  Kendi içinde belirli bir disipline bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu disipline ise tez yazma kuralları adı verilmektedir. Tez yazma kurallarını iki ayrı başlık halinde incelmek mümkündür. Birincisi içerik yönünden tez yazma kuralları, ikincisi şekil yönünden tez yazma kuralları olarak incelenmektedir.

Tezyaz.net lisans öğrencilerinin tez hazırlama sürecinden sunma aşaması ve sonrasına kadar hizmet vermektedir. Tez için konu başlığı seçimi, araştırma süreci, kaynaklara ulaşma ve derleme süreci, son olarak yazıya geçirme gibi aşamalarda lisans tezi danışmanlığı alınması gerekmektedir. Tez hazırlama lisans öğrencileri için zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken görevdir. Bu yüzden tez yazma sürecini keyifli hale getirmek aynı zamanda tez konusu hakkında detaylı bilgi edinerek, gelecek planlamasına katkı sağladığı söylenebilir.

Lisans Tezi Danışmanlık Hizmeti

 

Lisans Tezi Danışmanlığı Nedir?

 

Lisans tezi, öğrencilerin sorumluluğu altında oluşturulması gereken projelerdir. Kendi alanı ile ilgili belirlemiş olduğu bir konu hakkında bilgilerini sunmak, araştırma yöntemlerini öğrenmek ve kullanmak, literatür taraması gerçekleştirerek doğru kaynaklara ulaşmayı öğrenmek veya bilimsel veri oluşturmak öğrencilerin görevi haline gelmektedir. Fakat aynı zamanda öğrencilerin son dönemi ve son yılı olması itibari ile birçok sorumluluğu da bulunmaktadır. Örneğin gelecek planlaması içinde akademik kariyer hedefi olmayan öğrencilerin, tez yazma aşamasında vakit kaybetmesine gerek yoktur. Ya da yazım aşamasında tez yazma kurallarının özümsenmesi gibi durumlar atlanabilir. Lisans tezi danışmanlığı bu durumlarda öğrencilere profesyonel destek sağlayarak, tezin kısa sürede teslim edilmesini amaçlamaktadır.

Tez genel itibari ile oldukça zaman alan, yorucu ve detaylı araştırma gerektiren aynı zamanda birçok sorumluluk ile yürütülmesi gereken görevdir.  Lisans eğitimi boyunca yalnızda bir dönemi kapsamış olsa da bu süre içinde tüm bilgi birikimi ve deneyimi kullanmak gerekmektedir. Bu yüzden öğrencilerin aklına tez danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak gerekir. Tez danışmanlığı, okul bünyesinde istihdam edilen danışmanlar tarafından sağlanmış olsa da oldukça yüzeysel bir şekilde yönlendirme ve bilgilendirme gerçekleştiği görülmektedir. Özgün ve kaliteli bir tez ortaya koymak içim ise profesyonel bir şekilde tez danışmalığı alınması şarttır.

 

Lisans Tezi Danışmanlığı Kapsamında Sunulan Hizmetler

 

Lisans tezi danışmanlığı tez hazırlama sürecinde ve sonrasında birçok türde hizmet sunmaktadır.  Sadece danışmanlık hizmeti değil aynı zamanda öğrencilerin bu son dönem içindeki yüklerini hafifletmek amacı ile tezin danışman tarafından hazırlanıp öğrenciye sunulması gibi tümden tez teslim hizmeti sunulmaktadır. Tez hazırlama sürecine hâkim, bilgili, tecrübeli ve yüksek özverili kadromuz ile her konu başlığı ve alanda hizmet vermeye sunmaya devam etmekteyiz. Tez savunma sürecine kadar gerçekleşen bütün eylemlerin sorumluğunu üstlenip özgün, açıklayıcı ve kaliteli hizmet sunmayı görev edinmekteyiz.

Tez danışmanlığı kapsamında sunulan diğer hizmetler ise tez hazırlama sürecinde gerekli bilgi akışı ve düzenlemeleri gerçekleştirme gibi aşamalardan oluşmaktadır. Tez yazmaya başlamadan önce konu başlıkları için tez danışmanlığı alabilir veya tezin hazırlama işlemini bize teslim edebilişiniz. Ayrıca şekil yönünden hatalı veya eksik tezlerin düzenlenmesi, eksiklilerin giderilmesi ya da taslak halindeki tezin kurallara uygun bir şekilde yazıya geçirilmesi lisans tezi danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetlerden oluşmaktadır. Tez hazırlama sürecine girmeden önce kaynak arama yöntemleri, doğru kaynaklara ulaşma metotları veya elde edilen bilgilerin derlenmesi ve analiz edilmesi gibi süreçlerde yardım talep edebilir, gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Lisans Tezi Danışmanlığı Neden Gereklidir?

 

Lisans tezi okul bünyesinde bulunan danışman gözetimi altında gerçekleşmektedir. Bu durum ise genel itibari ile şu şekilde açıklanabilir; öğrenci konu başlıklarını belirlemesinin ardından danışmandan seçimde bulunmasını ister ya da direkt öğrenci tarafından başlık belirlenebilir. Bu durum oldukça değişken olarak gerçekleşmektedir. Sonraki aşamalarda ise haftalık veya aylık görüşmeleri ile ilgili olarak tezin hazırlanma süreci hakkında bilgi sunulur. Fakat bu görüşmeler tez değerlendirme sürecini etkilemez. Oldukça yüzeysel geçen bu görüşmeler sonuncunda ortaya konulan tez ise, savunma aşamasında jüri tarafından yüksek olasılıkla onay alamaz ve düzenleme talep edilir. Bu bağlamda profesyonel lisans tezi danışmanlığı alınarak bu sürecin gerçekleşme ihtimali ortadan kaldırılmış olur.

Profesyonel tez danışmanlığı sırasında gerek tezin tümden teslimi gerekse aşamalar halinde sunulması, öncelik olarak kaliteli içerik ve özgün bir çalışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu yüzden tezin bütün aşamaları yüksek özveri ile gerçekleştirilmektedir. Tez danışmanlığı neden alınmalıdır sorusuna maddeler halinde cevap vermek daha açıklayıcı olacaktır. Bunlar:

  • Tez danışmanlığı alınmasının en büyük katkısı zaman kaybını önlemesi olarak gösterilebilir. Tez hazırlama sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanıp sunulması için gerekli bütün bilgilendirmeler danışana aktarılır.
  • Kaynak arama ve bulma aşamasında doğru yöntemleri kullanmak oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır. Söz konusu kaynakların tez yazım aşamasında konu bütünlüğünü sağlaması amacıyla farklı kaynakların aynı başlık altında toplanması amaçlanmaktadır. Bu durum her ne kadar basit bir işlem gibi görülmüş olsa da verilerin analizi ve doğru yerde kullanılması oldukça önem taşımaktadır.
  • Lisans tezi danışmanlığı öğrencilerin tez hazırlama sürecinde karşılaşmış oldukları bütün sorunlara karşı yardımcı olmaktadır. Bu sorunlar genel itibari ile tez yazma kuralları, kaynak arama ve oluşturma, dipnot oluşturma, tez savunmasında dikkat edilmesi gereken alanlar gibi unsurlardan oluşmaktadır.
  • Son olarak tez hazırlama sürecinde profesyonel danışman hizmetinden faydalanmak öğrencilerin sorumluluklarını azaltarak, ilgilenmek istedikleri diğer alanlar için zaman ayırabilmesine imkân tanımaktadır.
 
 

Tez Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Tez hazırlama sürecinde öğrencilerin karşılamış oldukları en büyük zorluk başlık seçiminden kaynaklandığı görülmektedir. Sebebi ise başlıkların oldukça genel bir tarzda ele alındığı ve bu yüzden konu sınırlandırması gerçekleştirememiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden konu başlık seçiminde bulunmadan lisans tezi danışmalığı alarak tez hazırlama sürecine girmek avantajlı bir durum olacaktır. Başlık seçimi konu ile ilgili olarak mümkün olduğunca daraltılabilmedir.

İkinci olarak araştırma yöntemini belirli bir program dâhilinde gerçekleştirmek gerekmektedir. Araştırma yöntem ve metotlarını belirlemek oldukça zaman kazandıracaktır. Tez yazma aşamasına geçmeden önce kaynakların güncelliği kontrol edilmelidir. Bu durum her ne göz ardı edilebilir bir durum olarak değerlendirilse de kullanılan grafik veya istatiksel verilerin geçerliliğini yitirmiş, yanlış hesaplanmış ya da yeni bir fikir ortaya konmuş ise kaynağın çıkarılması gerekebilir. Tezin oluşturulma amacından bir tanesi olan doğru bilgi sunma ve analiz etme ilkesi gereği olarak unutulmamalıdır.

Şekil Yönünden Tez Nasıl Hazırlanır?

 

Tezin içerik itibari ile tamamlanması ve sunulması aşaması şekil açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu durum tez yazım kurallarının içinde değerlendirilmektedir. Tez yazım kuralları ilgili kuruma göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden tez yazım aşamasına geçmeden önce lisans tezi danışmanlığı alarak yazıya geçirme işlemi tamamlanmalıdır. Tez hazırlama sürecinde elde edilen bütün veriler taslak haline getirilir ve daha sonra yazıya geçirilir. Yazım sürecinde ise; kapak sayfası kullanımı, sayfa kullanım oranı, yazı stili gibi teknik bilgiler esas alınır. Tez savunma aşamasında tezin yazım kurallarına aykırı bir şekilde oluşturulmuş olması, tezin yeniden düzenlenmesini gerektiren faktörler arasında yer almaktadır.