Ödev Hazırlama Danışmanlığı

 

Ödev hazırlama ve yazım alanında uzman hocalar ile ödev sunumu , ödev hazırlama, ödev analiz, ödev düzenleme, ödev hazırlama
danışmanlığı
çalışmaları kapsamında hizmet vermekteyiz. Amacımız sizi buzorlu süreçlerden ve streslerden kurtarmaktır. Ödev hazırlama, proje hazırlama,ile, proje çalışmaları ve daha birçok ödev hazırlama etkinliği çerçevesindekonu ile ilgili profesyonel kadromuz, sizlere yardımcı olacaktır. Ödev hazırlama danışmanlığı kapsamında, ödev hazırlama ve yazım merkezlerimizden; ödev yapımı, ödev sunumu, ödev hazırlama, slayt ile ilgili
ödevlerinizde uzman kadromuz tarafından detaylı bilgi alabilir ve bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. Çalışmalarınız için ödev hazırlama ve yazım merkezi olan Tezyaz.net adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ödev Hazırlama Nedir?

 

Ödev; Bilimsel birtakım verilere ve bilgilere dayanılarak henüz kanıtlanmamış fakat mevcut bilgiler ile doğrulanmaya çalışılan düşüncelerdir. Ödev sunumunda önemli 2 nokta bulunmaktadır:

* Format mümkün olduğu kadar anlaşılır ve basit olmalıdır.

* Geçerli tüm yazım kuralları, yazılan ödevin tamamında aynı olmalıdır. Ödev hazırlama danışmanlığı olarak bu tür problemlerde de yardımcı olmaktayız.

Proje Ödevi Nasıl Hazırlanır?

 

1- Bir dönem içerisinde ya da 1 yıl içerisinde istenilen ödev veya ödev içeriklerinden en az 1 proje hazırlanmalıdır. İstediğiniz takdirde farklı ya da aynı dersten birden fazla proje hazırlanmalıdır.

2- Proje ödev puanları, teslim edilen dönem içerisinde eklenmektedir.

3-Proje ödev konularını zümre ya da ders öğretmeni ya da öğrenci belirleyebilmektedir.

4-Proje ödevleri, değerlendirme rubrikleri yani değerlendirme ölçeği sistemi ile değerlendirilmektedir.

Ödev Kapağı Nasıl Hazırlanır?

 

1- Ödev kapağı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kullanılan fontun ‘Arial’ ya da ‘Times Roman’ olmasıdır. Onların haricinde font ödevlerde kullanılmamalıdır.

2- Ödev hazırlama danışmanlığı kapsamında ödev kapağının yazı boyutu, 12 font aralığındadır. Ve sayfa düzeni 12 fonta göre ayarlanmalıdır. Sayfa düzenleri, sayfa düzeni sekmesinde özel kenar boşlukları adı altında yapılmaktadır. Örneğin; Sol taraftaki düzeni, 4 santimetre aralığında olmalıdır.

3- Ödev kapağında paragraf hizalama, orta kısımda yer alır. Ödev kapaklarında genellikle 1,5 santimetre aralığında olması gerekmektedir. Kapak başlığı hazırlanırken öncelikle hangi üniversite veya hangi okulda iseniz, o yazılmalıdır. Daha sonrasında birkaç satır aşağı kısma geçilerek ödev konusu ne ise o belirtilmektedir. Fakat ödev konusunun punto büyüklüğünün 14 olması gerekmektedir.

4- Ödev sunumu ise ödev sunumu şeklinde belirtilerek devam edilmelidir. Sonrasında hangi dönem aralığında iseniz örneğin; bahar-güz dönemi şeklinde ödev hazırlama danışmanlığı kapsamında belirtilmektedir. Bu yazılan bilgilerin hepsi, kalın harfler ile yazılmalıdır.

5- Birkaç satır aşağıda ise hazırlayanın kimliği yazı boyutunun 12 punto aralığında ve kalın olmaması koşulu ile belirtilmesi gerekmektedir. Sonraki adımda ise ad-soyad yazılmalıdır. Bir sonraki satırda ise okul numarası yazılmalıdır.

6- Sonrasında birkaç satır aşağıda danışman ismi , altındaki satırda hangi ilde iseniz o belirtilerek yıl bilgileri girilmelidir.

Hizmetlerimiz Nasıl Yapılmaktadır?

 

İntihal programlarından kontrol edilmek sureti ile ödevler teslim edilmektedir.

Proje Hazırlama

Eğitim-Öğretim hayatında, yüksek lisans öğrencilerinin profilleri oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Ödev hazırlama danışmanlığı kapsamı neticesinde, proje hazırlarken zor süreçler altında olan öğrencilere uzman ekibimiz tarafından bu zor süreçleri atlatmalarına yardımcı olabilmek amacı ile tüm soru ve problemlerinde yardımcı olarak en ince ayrıntısına kadar hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Ödev Hazırlama

Uzman ve deneyimli kadromuz ile ön lisans, yüksek lisans, lisans ve doktora öğrencilerine ödev hazırlama kapsamında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Dönem içi ve dönem sonu ödevlerinin hazırlanmasında etkin rol oynayarak sizi bu sancılı dönemden kurtararak kaliteli hizmet prensibi anlayışımız içerisinde çözümler
sunmaktayız. Ödev hazırlama sürecinde danışmanlık hizmeti veren ekibimiz, tüm konular hakkında sizlere yol göstererek hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Sunum Hazırlama

Hazırlamak istediğiniz sunumlar ile ödev hazırlama danışmanlığı olarak farklı bakış açılar oluşturarak tecrübeli ekibimiz sayesinde danışmanlık hizmetleri vererek her türlü soru ve görüşlerinize çözüm üretmekteyiz.

Ödev Hazırlama Danışmanlığında Kullanılan Metotlar

 

1- Bilimsel verilere dayanılarak anlatılan ödev, sunum çalışmalarında, nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünü oluşturularak neden sonuç ilişkisi içerisinde sistematik bilgi birikimi neticesinde bazı metotlar kullanmaktayız.

2- Problem çözmek için düzenli yolları kullanarak açık seçik, denetlenebilir, eleştirici, düzeltici, deneyici, seçici ve en önemlisi akla ve
mantığa uygun olarak ödevlerinizde danışmanlık hizmeti vererek sizlere yardımcı olmaktayız.

3- Bilimin dayanak noktasını oluşturan metotlardan faydalanarak olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaktayız. Olayların eşya olarak incelenebileceği durumlarda gerekli yetişmişlik sağlanarak insan duyu organları ve onları genişleten araçlardan yararlanarak ödev hazırlama danışmanlığı olarak olayları ve ilişkileri doğru gözlemleme yetisi sağlamaktayız.

4- Tümevarım ve Tümden gelim sentezini kullanarak geçerli ve güvenilir bilgiler toplamaktayız.

5- Olayları metafizik görüşlere dayalı olmaksızın açıklamalarda bulunmaktayız..

6- Ekonomik kaynaklar, güncel yaklaşımlar ,teknik olanaklar çerçevesinde eldeki veriler kullanılmaktadır.

7- Başlıca kullanılan 2 araştırma metodoloji yöntemlerimiz mevcuttur. Bunlardan ilki nicelik bakımından araştırma, Bir diğeri ise niteliksel araştırmadır. Nitel araştırma yönteminde genellikle “Niçin?” “Nasıl?” gibi sorulara yanıt verilmekte olup nicelik yöntemde de “Ne kadar?” “Ne miktarda?” gibi sorulara yanıt verilmektedir.

8- Araştırmanın altyapı problemlerine yanıt aramak veya deneyimleri test etmek için araştırma planı oluşturulmaktadır.

9- Araştırma desenlerini 2 alt yapıya ayırarak belgesel ve tecrübi kaynaklara dayandırılarak ödev hazırlama danışmanlığı ekibi olarak geliştiren metotlar ile hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Tecrübi kaynaklar neticesinde, araştırılma süreci kapsamında kullanılacak bazı teknik araçlar ve diğer ölçme araçları ile geçerli ve güvenilir kaynaklar oluşturulur. Belgesel araştırmalar kapsamında ise araştırılacak ödevin konusu veya ödev konularına dair yararlanılacak bazı kaynaklardan derlenen yazı, resim gibi dokümanlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu dokümanlar ise yazı içerisinde bütünlük sağlanarak oluşturulmaktadır.

10- Tarama çalışmaları sayesinde bağımsız değişkenler üzerinde değişiklik yapılmadan kişisel görüş ve psikolojik görüş, tutum ve performans arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır.

Bazı Ödev Yazım Teknikleri

 

Ödev 3 ana parçadan meydana gelmektedir.

1- Başlangıç sayfaları: Ödev hazırlama danışmanlığı olarak Başlık sayfası, telif hakkı bölümleri, teşekkür sayfası, ön söz, içindekiler listesi, tablolar, şekiller, çizimler listesi, semboller listesi

2- Metin Bölümleri: Ana metin, kaynak materyalleri, kaynaklar, ekler, sözlük içerikler.

3- Referans Materyalleri oluşturulmaktadır.

Başlangıç Sayfası (İç Kapak)

Başlık bölümünde, konu başlıklarına uygun başlıklar seçilerek doğru anahtar kelimeler kullanılmaktadır. Ödev hazırlama danışmanlığı ekibi tarafından olarak tüm harfler büyük yazı tipi kullanılarak sağ ve sol boşluklar arasına yerleştirilir ve sayfanın üstünden 5 cm. altından başlanarak yazılmaktadır. Eğer başlık kimyasal veya matematiksel bir formül, sembol, standartları veya karakterleri içeriyor ise baskı sırasında olabilecek bozuklukları önlemek için bunları temsil eden kelimeler kullanılmaktadır.

Telif Hakkı Sayfası

Künye ödev için gereklidir. Ödev yazısı, yatay ya da dikey olarak sayfaya orta hizada yazılmaktadır. Telif hakkının sembolünden sonra gelen tarih, ödev takdim etme yılıdır. İsim de tarihten sonra gelmelidir. Eğer ödevinizin herhangi bir durumda telif hakkını istemiyor iseniz boş bir sayfa bırakılmaktadır.

Beyan Sayfası

Bu sayfa, ödev sahibi tarafından mavi mürekkepli kalemle imzalanan ve telif hakkı ihlalini içeren yazının yer aldığı sayfadır. Beyan sayfası, içindekiler listesinde yer almamaktadır.

Abstract

Sayfa başlığı ‘Abstract’ büyük harfler ile ve sayfanın tam ortasında bulunmaktadır.

Özet

Özet, 250 kelimeden fazla olmamaktadır. Aynı zamanda bu sayfa, bir sayfayı aşmamaktadır. Özetin sonuna anahtar kelimeler eklenmektedir. Özetler, en fazla 5 kelimeden oluşmaktadır. Bilimsel sayfa ve çalışmaların yer aldığı veritabanı ile ilgili olmaktadır.