Bitirme Tezi Danışmanlığı

 

Bitirme tezi danışmanlığı lisans veya lisansüstü eğitim programlarında öğrencilerin hazırlamak zorunda oldukları konulara ait profesyonel yardım sunma işlemlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin tez hazırlama sürecinde; izleyecekleri yol veya yöntemler, araştırma metotları, tez yazım kuralları gibi her türlü alanlarda hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Tez yazımı genel itibari ile günlük olarak ele alınan makale veya köşe yazılarından oldukça farklılık göstermektedir. Kullanılan üslup, anlatım şekli veya tezin sunulması;  tez danışmanlığı kapsamında alınarak kullanılması gereken hizmetlerden oluşmaktadır.

Tezyaz.net Ekibi tez hazırlama sürecinde; deneyimli, bilgili, araştırmayı seven ve her türlü sorun karşısında çözüm üretebilen kadro ile hizmet vermeye devam etmektedir. Tez genel özelliği itibari ile akademik çevrelere sunulması ve bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir. Bu yüzden kullanılan verilerin, bilimsel dayanağı olmak zorundadır. Özellikle kaynak arama çalışmaları veya dipnot oluşturma aşamasında kullanılan veriler, güncel ve aksi ispatlanmamış bilgilerden oluşması oldukça önem taşımaktadır. Bu yüzden bitirme tezi danışmanlığı alarak, literatür taraması yapmayı bilmek veya doğru kaynaklara ulaşmayı sağlamak gerekmektedir.

Bitirme Tezi Danışmanlığı Hizmetleri Neden Alınmalıdır?

 

Tez danışmanlığı genel itibari ile ilgili eğitim kurumlarında sağlanmaktadır. Fakat bu danışmanlık süreci sadece konu seçimi, tezin hazırlanma sürecinde değerlendirme veya sunumu gibi oldukça yüzeysel bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bu yüzden tez hazırlama sürecinde öğrenicilerin; zaman kaybını önlemek, konu sınırlandırması yaparak kaynaklar arasında seçici davranmak, hipotez kurma yöntemlerini belirleme veya tez hazırlama sürecine başlamadan önce plan oluşturmak profesyonel tez danışmanlığı kapsamında alınmalıdır. Profesyonel tez danışmanlığı ise dış hizmet olarak alınabilmektedir.

Profesyonel bir şekilde tez danışmalığı almak tez hazırlama sürecinde; zaman kaybını önler, verilerin doğru bir şekilde analiz edilip yorumlanmasını sağlar, tez yazım kurallarına uygun bir şekilde işlemler gerçekleştirilir. Bitirme tezi danışmanlığı öğrencilerin sorumluluklarını azaltarak paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu da tezin kısa sürede hazırlanıp sunulması anlamına gelmektedir. Tez konusu itibari ile bir olayı veya bir durumu savunmak amacıyla oluşturulmaktadır. Fakat bu durum genel itibari ile ele alınan konunun ispatı veya aksi ispatı gerçekleştirilmemiş olması gerekmektedir. Bu yüzden tez konusu seçiminde tez danışmalığı almanın oldukça faydası olmaktadır.

bitirme tezi hazırlama

 

Tez Konusu İçin Bitirime Tezi Danışmanlığı Alınması

 

Tez konusu seçimi, tezin hazırlanma süreci içinde oldukça önem arz eden unsurlar arasında yer almaktadır. Konuya ait kaynak yeterliliği, konun sınırlandırılabilmesi veya yabancı kaynaklara erişim sağlayabilme gibi faktörler konu seçiminde oldukça önem taşımaktadır. Konuların eğitim görülen bölüme göre seçilmesi zorunludur. Bu yüzden konu seçiminde öğrenciler zaten konu belirleme eğilimine girmektedir. Fakat konu seçimini gerçekleştirmeden önce belirli konuları listeleyip eleme yöntemi ile seçmek oldukça zaman kazandıracaktır. Bitirme tezi danışmanlığı öğrencilerin akademik literatüre katkı sağlama çalışmalarında ve konu belirlemede yardımcı olmaktadır.

Uzun yıllar hizmet verdiğimiz tez danışmanlığı tecrübemize dayanarak, tez konusu seçmede dikkat edilmesi gereken bazı noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öğrencilerin tez konusu seçme aşamasında ilgi duydukları veya uzun süredir alanı ile ilgili araştırmayı istedikleri konuyu belirlemeleri tez yazma sürecinin keyifli bir hâl almasını sağlar. Ayrıca tez yazma işlemi sadece zorunluktan dolayı değil bu yöntemle istediği bir işi yapma eylemi olarak gerçekleşir. Bu da ortaya çıkan çalışmanın kaliteli olmasını sağlar.
 • Bilgi sahibi olunan konularda tez konusu seçimi, kaynaklara doğru bir şekilde ulaşmayı sağlar. Konu içinde yer alan terim veya kavramlara yabancı kalınması tezin yazım sürecini bir hayli zorlaştırmaktadır.
 • Bitirme tezi danışmanlığı genel itibari ile sadece danışmalık hizmet sunmaz. Tezin bir bütün halinde hazırlanıp öğrenciye teslim edilmesi şeklinde de gerçekleşmektedir. Yani tez konusu ne olursa olsun profesyonel bir şekilde hazırlanarak, öğrencilere gerekli bilgi aktarımı gerçekleşmektedir.
 • Okul sonrası için yapılan planlara bağlı olarak tez konusu seçmek, iş hayatında sizi bir adım öne atacaktır.
 • Okul içinde tez danışmalığı aldığınız hizmet birimine, belirlediğiniz konular arasında seçim yaptırabilirsiniz. Tez danışmanınız ile seçtiğiniz konu arasında uyuşmazlık olabilir. Bu yüzden bir konu yerine birden fazla konu belirlemek avantajlı bir durum olarak değerlendirilmektedir.
 • Son olarak tez konusunun genel başlıklar olmamasına dikkat etmekte fayda var. Başlık ne kadar sınırlandırılırsa, doğru kaynaklara da ulaşmak o kadar kolay olacaktır.
 •  

Tez Yazma Sürecinde Kullanılan Metotlar

 

Tez konusunun belirlenmesinin ardından araştırma sürecine girilmektedir. Fakat bu araştırma süreci oldukça zaman alıcı ve yoğun çalışma veya belirli tekniklerin kullanılması sonucu mümkün olabilmektedir. Bitirme tezi danışmanlığı bu kapsamda araştırma yöntemleri, literatür taraması veya kaynak bulma gibi sorunlara karşı öğrencilerin yanındadır. Profesyonel tez danışmalığı ile sadece fikir alışı gerçekleşmez. Aynı zamanda tezin eksik kalan bölümlerin tamamlanması, düzenlenmesi veya bir bütün olarak hazırlanma işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak, konular ile alakalı verilerin ve kaynakların not edilerek saklanması gerekmektedir. Bu durum kaynakça oluşturma sırasında zaman kaybından kurtarmaktadır.

Araştırma süreci genel başlıklar halinden alt başlıklar belirlenmesi şekli ile gerçekleşmektedir. Konu ile ilgili ne kadar çok alt başlık belirlenirse, araştırma çalışmaları o kadar kısa sürede tamamlanır.  Araştırma metodu olarak kullanılan bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlar konu ile ilgili anahtar kelime belirleyip arama motorlarını kullanmak, konuyu dönemsel bir çerçevede inceleyip kronolojik bir dizinde ele almak veya daha önce yazılmış tezlerden faydalanma gibi sıralanabilir. Bitirme tezi danışmanlığı ile iletişime geçerek kendinize en uygun yöntemi belirleyebilirsiniz. Daha önce yazılmış tezlerden faydalanılacaksa, konuların benzer olmamasına dikkat edilmelidir. Bu sorun konu seçimi ile ilgilidir.

Tez Yazım Kuralları

 

Tez hazırlama sürecinde karşılaşılan bir diğer sorun tez yazım kuralları olmaktadır. Genel itibari ile akademik çevrede belirli standartlar kullanılsa da bazı okullar farklı yazı sitilleri, sayfa kullanım alanı gibi ayrıma gidebilmektedir. Bu durumda ulaşabileceğiniz yeterli bilgi yoksa tez danışmanlığından faydalanmanız gerekebilmektedir.  Tez yazım kuralları ise genel itibari ile şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak tez metnin açık ve anlaşılır bir şekilde olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kapalı bir anlatım veya mecazi bir dil kesinlikle tezde kullanılmamalıdır.
 • Bitirme tezi danışmanlığı kapsamında tez yazım kurallarına ait detaylı bilgi edinmek mümkündür.
 • Tez içinde sunulan bilgilerin hiçbir şekilde yanlışlığı ve aksi bulunulan an itibari ile ispatlanmamalıdır. Kullanılan grafikler, istatistiksel veriler, teze yerleştirilmeden önce tekrar kontrol edilmelidir.
 • Konu dışına çıkmamaya özen gösterilmeli, gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.
 • Eğer yıllara ait veriler kullanılıyorsa, alıntı yapılan kurum ve kuruluşlar kesinlikle belirtilmelidir. Bu durum kaynak gösterme olarak değerlendirilir. Fakat kaynakçada yer almaz. Ait olduğu verinin, tez yazım sitiline uygun olarak belirtilir.
 • Son olarak yazı sitili, başlıkların kullanımı, kapak sayfası veya sayfa numaralarının belirtilmesi için okul ait tez yazım kurallarını kullanmak gerekmektedir.
 

Tez Hazırlama Sürecinde Kaynakça Belirtme

 

Bitirme tezi danışmalığı kapsamında oldukça talep edilen hizmet kaynak gösterme veya kaynakça belirtme sürecidir. Genel itibari ile oldukça kolay bir işlem olarak değerlendirilse de faydalanılan kaynakların not edilmemesi veya konular arasında numaralandırılmaması oldukça büyük sorunlara neden olmaktadır. Kaynakça belirme sürecinde neredeyse araştırma hazırlıklarının tekrar gerçekleştiği görülmektedir. Bu gibi istenmeyen durumların önüne geçmek için kaynakların ve alıntı yapılan konu başlıklarının ya da verilerin not edilerek saklanması gerekmektedir. Kaynakça belirtme için ayrı bir bölüm açılır. Burada yararlanılan kaynaklar alfabetik sıraya göre düzenlenir.